Outdoor po Szczepionce. [IT] Suldenspitze 📷

Suldenspitze miała być łupem ostatniego dnia tej objazdówki. Miała i prawie była. Znaczy była dla Marka, dla mnie zakończyła się na przełączce przed szczytem. Na starcie wspomagamy się kabiną do jej górnej stacji. później już normalnie – z foki znaczy.

Jedyna trudność podejścia to to, że w górnej części momentami jest dość stromo. Nam trafia się jeszcze nieco gipsu, czyli dochodzi delikatne skradanie na krawędziach. Lodowiec jest uszczeliniony, ale na szczęście dla nas tak symbolicznie by pamiętać, że jesteśmy GÓRACH a nie na boisku za szkołą. W zastanych warunkach niebezpieczne miejsca było widać z daleka i były bez problemu do ominięcia tak w górę jak i w dół.

Widoki bajkowe: od lewej: Königspitze / Gran Zebrù (3851 m), Monte Zebrù (3735 m) i król okolicy: Ortler (3905 m).

Wschodnie obramowanie doliny też cieszy oko.

Ostatnie metry przed przełęczą – na weekendzie nie znajdziesz tu samotności 😉

Widok na Suldenspitze prawie z przełączki.